Bả diệt gián Zaps Hàn Quốc

0984.624.253

Bả diệt gián đức của Hàn Quốc hiệu quả cao an toàn cho người dùng chỉ cồn bôi 1 lượng nhỏ những khu vực đang có gián trong 2 sẽ tiêu diệt hết sau đó con nọ ăn con kia theo tính lây truyền làm tiêu diệt hết đàn gián con.   …...

Bả diệt gián đức của Hàn Quốc hiệu quả cao an toàn cho người dùng chỉ cồn bôi 1 lượng nhỏ những khu vực đang có gián trong 2 sẽ tiêu diệt hết sau đó con nọ ăn con kia theo tính lây truyền làm tiêu diệt hết đàn gián con.