Thuốc muỗi nhập khẩu Anh Quốc chai 250ml tiện lợi

0984.624.253

Permethrin 50EC chai 250ml hợp với những gia đình phun muỗi diện tích khoảng 150m2 đến 200m2. Để tiện ích cho mọi ra đình phun với diện tích vừa phải không quá nhiều như chai 500ml hoặc 1000ml.   …...

Permethrin 50EC chai 250ml hợp với những gia đình phun muỗi diện tích khoảng 150m2 đến 200m2.

Để tiện ích cho mọi ra đình phun với diện tích vừa phải không quá nhiều như chai 500ml hoặc 1000ml.