Thuốc phun muỗi không mùi Fendona 10sc

0984.624.253

Fendona 10 SC là thuốc phun muỗi không mùi an toàn hiệu quả diệt muỗi, ruồi, kiến gián, thời gian tồn lưu lâu. …...